Dopravní prostředky

Tankujeme! … a mimochodem posilujeme kořen jazyka, který je důležitý pro správný rozvoj řeči

Každé auto potřebuje natankovat! I my, v Letohrátkách tankujeme šťávu, abychom se mohli pořádně rozjet! A není náhoda, že k tomu používáme brčka. Posilujeme tím kořen jazyka a svaly, které jsou důležité pro správný rozvoj řeči. Tento trénink je nezbytný nejen u větších dětí, které už mají zkušenost s logopedem kvůli vadě řeči. Posílení kořene jazyka je dobré i pro ta nejmenší dítka, která se učí vyslovovat svá první slůvka.

Přečtěte si jak na to! Článek sdílíme a přejímáme od úžasné klinické logopedky Zuzany Blažkové, čerstvé maminky malé Aničky, z jejích stránek Logopedie JINAK:

Trápí Vaše dítě interdentální výslovnost hlásek? Strkání jazyka mezi zoubky – nejčastěji při vyslovování sykavek CZS nevypadá moc hezky, brání správné technice sání a polykání a co hůř – může vést až k deformitám skusu zubních oblouků – tzv. otevřenému skusu.

Děti s interdentální (mezizubní) výslovností hlásek (ne jen sykavek, ale např. i hlásek TDNL) mají oslabenou bazi – kořen jazyka. Tento „problém“ je potřeba řešit. Nesprávná funkce „základny“ jazyka totiž ovlivňuje výslovnost celé řady hlásek.

Ptáte se jak to řešit? Co k tomu budete potřebovat?

Brčko, sklenici, vodu, trpělivost a hlavně pravidelný trénink. Jazyk je totiž sval a ke zlepšení jeho funkce je potřeba PRAVIDELNÝ trénink. Bez toho se kýžený efekt nedostaví.

Umí dítě pít brčkem? Pak můžete správnou funkci kořene jazyka jednoduše prověřit tak, že zkontrolujte, způsob jakým Vaše dítě pije ze sklenice brčkem.

Dítě si sedne ke stolu na židli, před sebou má sklenici s vodou (postačí 2 dcl) a brčkem. Vyzvěte dítě, aby si samo vložilo brčko do úst a vypilo alespoň půl sklenice vody. Upozorněte ho, že mu brčko přidržíte – ukazováčkem a prostředníčkem u jeho rtů.

SLEDUJTE (ale nekomentujte) kam si vkládá brčko – na střed úst nebo do strany?
Jak dlouhou část brčka potřebuje vložit do úst k tomu, aby pohodlně zvládlo vypít půl sklenice vody?
Zadýchává se, odpočívá, nevypije půl sklenice vody najednou, zakuckává se?

Co je SPRÁVNĚ?
Dítě vkládá brčko na střed úst. V ústech nezůstává více než 0,5 cm brčka. Bez obtíží vypije půl sklenice vody najednou. To značí správné sání, polykání a dostatečně silnou bazi jazyka.

A co když je to jinak? Dítě vkládá brčko na stranu, vkládá ho do úst hodně, vypije pár loků a přestává…zakuckává se.

Terapeutické pití brčkem pozitivně ovlivňuje proces sání, polykání a následně řeší nesprávnou realizaci do té doby interdentálně (mezizubně) tvořených hlásek. Je-li dostatečně silná „základna“ jazyka, pak nemá jazyk důvod „utíkat“ ven z úst.

Co a jak cvičit doma?

POSTUPNÝM zkracováním délky brčka na 0,5 cm pijeme několikrát denně 1 dcl vody naráz – pod dohledem, v průběhu dne má dítě sklenici s vodou, nebo šťávou a brčkem k dispozici a samo si z ní upíjí. Kontrolujeme, aby dítě vkládalo brčko vždy na střed úst.

Délku brčka korigujeme gumičkou. Dáme ale pozor na to, aby gumička nezmenšovala průměr brčka. Dítě vkládá do úst jen tu část brčka, která je před gumičkou.

Vložilo-li zpočátku do úst např. 2 cm brčka, nebo více, tak nezkracujeme brčko gumičkou ihned na 0,5 cm. Je potřeba se k této hranici přiblížit postupně, jinak hrozí, že dítě začne používat KOMPENZAČNÍ STRATEGIE ( vyvíjí silný podtlak pro sání, zapojuje svaly brady, hmouří oči, zakusuje se do brčka…).

Dítě většinou bez obtíží akceptuje redukci brčka gumičkou o 0,5 cm vzhledem k délce brčka, které vložilo do úst při prvním napití. Tuto korekci procvičujeme po dobu jednoho týdne, další týden zkrátíme o dalšího 0,5 cm, až se postupně dostaneme na zbylých 0,5 cm brčka, které dítě vkládá do úst s gumičkou. Následně odstraníme gumičku z brčka a zkontrolujeme způsob sání z brčka bez korekce. Pije-li z brčka správně, pak měníme konzistenci tekutiny.

1 týden džus s dužinou nebo mléko, kakao, mléčné nápoje
2 týden jogurtový nápoj, kefír, přesnídávka (již pijeme brčkem se širším průměrem)
3 týden jogurt

Je potřeba ověřit, že dítě nemá tendenci vkládat do úst více než 0,5 cm brčka při změně hustoty tekutiny!

Je-li kořen jazyka dostatečně silný, pak většinou postačí dítěti ukázat správné místo pro umístění špičky jazyka – v případě sykavek CSZ dole za zuby, a také správné postavení zubů a rtů – zuby na sobě a rty se smějí – v této fázi dostává tato instrukce konečně smysl.