Senzomotorický materiál

Proč to moje dítko chce pořád cvakat vypínačem světla?

Proč než se otočím stihne desetkrát vysypat kostky z kyblíku? Proč má takovou radost z toho, že skáče jako opičák po posteli, až se prohýbají rošty?!

Smyslové hry: barvy
Smyslové hry: barvy

V neděli 8. 10. se náš tým lektorek pečlivě školil v Montessori pedagogice u paní Evy Štarkové.

Celodenní seminář nás uvedl do tajů objevování světa prostřednictvím smyslů a poodkryl nám mnoho překvapivých vysvětlení různých situací, ze kterých nám rodičům občas vstávají vlasy na hlavě.

Snad každý z nás někdy zažil podobnou situaci: dítě stojí nad rozsypanou moukou, vytlačenou zubní pastou, rozlitým šamponem rozmazaným po těle, oblečení, po celé koupelně… Dítku svítí oči, směje se od ucha k uchu a vypadá, že je ve stavu naprosté blaženosti. Rodič lapá po dechu, v nejlepším případě počítá do desíti a přemýšlí, jestli mu to jeho dobrodruh udělal naschvál, když se na něj tak lišácky směje.

Sensitivní období - hmat. Vidíte tu blaženost? :-)
Sensitivní období – hmat. Vidíte tu blaženost? 🙂

Tajuplná sensitivní období

Děti v nejútlejším věku jsou schopné úžasným způsobem rozvíjet svůj mozek a vnímání díky takzvaným sensitivním obdobím. Jsou to časové úseky, kdy má dítě silnou niternou potřebu něco zkoumat. Je krásné těmto potřebám rozumět, rozpoznat je a podpořit dítě v rozvoji správným směrem. Navenek se projevují různým způsobem – například opakovaným rozmazáváním krému, házením kamínků z výšky, cvakáním vypínačem. Ve všech těchto případech si děti vlastně hrají. Při hře se jim do těla vyplavují endorfiny – hormony štěstí. Děti jsou šťastné a proto činnost neustále opakují, přináší jim totiž radost a uspokojení. Zároveň si však celým tímto procesem osvojují důležité dílčí schopnosti a dovednosti. Připravují na to, aby si v pozdějším věku poradily s mnohem složitějšími úkoly a výzvami. Říkáme tomu uplatnění v praktickém životě, připravenost do života.

V sensitivním období vzniká v mozku velké energetické napětí, které je nutné nějakým způsobem uvolňovat. Jak to ale udělat? Existuje způsob, jak uspokojit silnou potřebu dítěte, uvolnit energii z mozku tak, aby to bylo přijatelné i pro rodiče? Můžeme dítě v tomto směru zdravě podpořit a nezbláznit se z toho? Tipy jak na to, se dozvíte na našich kurzech! Přijďte a zeptejte se nás!

Práce s kostkou
Práce s kostkou