Malí muzikanti

Hudební lekce pro nejmenší děti podporující zdravý rozvoj řeči

  • 10 tematicky pestrých lekcí, motivované příběhy o zvířátkách a světu kolem nás
  • Rozvíjení motorických dovedností ve spojení s hudbou vede k příznivému rozvoji řeči
  • Pečlivě připravené lekce vede Mgr. Helena Ihnatoliová s kočičkou Aničkou :)
  • Skupinky po 5 – 7 dětech (dle věku 1 až 4 roky)
  • Rytmická, dechová a relaxační cvičení
  • Muzikoterapie pro děti v praxi
  • Seznámení s hudebními nástroji

12 lekcí za 1.790,- Kč
Ukázková lekce zdarma

Rezervace na telefonu 777 902 835

Vede Mgr. Helena Ihnatoliová

Začátky kurzu jsou v září, v lednu a v dubnu. Do probíhajícího kurzu je možné se připojit jen v případě volné kapacity.

Termíny dle domluvy, pondělí dopoledne.